Pridėkite produktus, kurie jums patinka ir kuriuos norite įsigyti vėliau.

Parduotuvės taisyklės

I. Apibrėžimai
Nuostatuose vartojamos sąvokos reiškia:
1. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio konkrečios nuostatos suteikia teisnumą, kuris pateikia užsakymą parduotuvėje;
2. Vartotojas – pagal str. 22[1] Iš civilinio kodekso reiškia fizinį asmenį, kuris su verslininku atlieka teisinę operaciją, kuri nėra tiesiogiai susijusi su jo verslu ar profesine veikla.
3. Civilinis kodeksas – 1964 m. Balandžio 23 d. Aktas. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Statutas – šias Taisykles, kuriose nurodomos bendrosios pardavimo sąlygos ir elektroninių paslaugų, kaip internetinės parduotuvės, teikimo taisyklės royalfashion.lt;
5. Internetinė parduotuvė (Parduotuvė) – svetainė pasiekiama adresu www.royalfashion.lt, per kurį Klientas gali visų pirma pateikti Užsakymus;
6. Prekė – internetinėje parduotuvėje pateiktus produktus;
7. Pardavimo sutartis – prekių pirkimo -pardavimo sutartis Civilinio kodekso prasme, sudarytas tarp royalfashion.lt a Klientas, baigtas naudojant parduotuvės svetainę;
8. Vartotojų teisių įstatymas – 2014 m. Gegužės 30 d. Įstatymas dėl vartotojų teisių (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas – 2002 m. Liepos 18 d. Įstatymas dėl elektroninių paslaugų teikimo (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Įsakymas – Kliento ketinimų deklaracija, skirta tiesiogiai sudaryti pirkimo -pardavimo sutartį, konkrečiai nurodant prekių tipą ir kiekį.


II. Bendrosios nuostatos
1. Šios taisyklės apibrėžia internetinės parduotuvės, esančios adresu, naudojimo taisykles royalfashion.lt.
2. Šios taisyklės yra taisyklės, nurodytos str. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str.

3. Internetinė parduotuvė royalfashion.lt, veikiantys www.royalfashion.lt, vadovauja Royal Fashion Vipol Spółka su ribota atsakomybe, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
Įregistruotas centriniame registre ir informacija apie verslą (CEIDG), vykdo už ekonomiką kompetentingas ministras: REGON: 368499313, įrašytas į Verslininkų registrą, kurį tvarko SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numeriu 0000700112.
NIP: 5223103395.

4. Šios taisyklės visų pirma apibrėžia:
- registracijos ir naudojimosi paskyra kaip internetinės parduotuvės taisyklėmis;
- užsakymo pateikimo elektroninėmis priemonėmis kaip internetinės parduotuvės sąlygos ir sąlygos;
- pardavimo sutarčių sudarymo naudojant paslaugas, teikiamas kaip internetinės parduotuvės dalis, sudarymo taisykles.

5. Naudotis internetine parduotuve galima, jei kliento naudojama IT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: stalinis ar nešiojamasis kompiuteris, išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris, reikalinga interneto prieiga.

6. Norėdamas naudotis internetine parduotuve, klientas turėtų gauti prieigą prie kompiuterių stoties ar galinio įrenginio, turinčio prieigą prie interneto.

7. Pagal galiojančius įstatymus royalfashion.lt pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą per internetinę parduotuvę jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Tokiu atveju potencialiems klientams bus pranešta apie tai, kas išdėstyta aukščiau.

8. Klientai gali bet kuriuo metu susipažinti su šiomis taisyklėmis per nuorodą pagrindiniame svetainės puslapyje www.royalfashion.lt atsisiųskite ir atsispausdinkite.


III. Internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės

1. Registracija kaip internetinės parduotuvės dalis yra neprivaloma. Klientas gali pateikti užsakymą nesiregistruodamas Parduotuvėje, perskaitęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis.
Registracija vyksta užpildant ir sutinkant su registracijos forma, esančia vienoje iš parduotuvės svetainių.
Registracijos sąlyga yra sutikti su Taisyklių turiniu ir pateikti privalomus asmens duomenis.
Royalfashion.lt gali atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat gali apriboti jos prieigą prie kai kurių ar visų internetinės parduotuvės išteklių, nedelsiant, jei Klientas pažeidžia Taisykles, ypač kai Klientas:
- registruodamiesi internetinėje parduotuvėje, pateikė neteisingus, netikslius ar pasenusius duomenis, suklaidino ar pažeidė trečiųjų šalių teises,
- internetinėje parduotuvėje pažeidė trečiųjų šalių asmenines teises,
visų pirma kitų internetinės parduotuvės klientų asmeninės prekės,
- įsipareigoja kitokį elgesį, kurį royalfashion.lt pripažins nenuosekliu
pagal galiojančius įstatymus ar bendrąsias interneto naudojimo taisykles arba kenkia geram vardui royalfashion.lt.
Asmuo, kuriam buvo atimta teisė naudotis internetine parduotuve, be išankstinio sutikimo negali registruotis iš naujo royalfashion.lt.
2. Siekiant užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su teikiama informacija, perdavimo saugumą
kaip Svetainės paslaugų dalis, internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių rizikos laipsnį teikiamų paslaugų saugumui, visų pirma priemones, skirtas užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti internete perduodamus asmens duomenis.
3. Klientas yra ypač įpareigotas žemyn:
- naudotis internetine parduotuve taip, kad ji atitiktų Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų nuostatas, Taisyklių nuostatas, taip pat bendros naudojimo taisyklės
iš interneto.
- neteikti ir neperduoti įstatymuose uždrausto turinio, pvz., smurtą skatinančio, šmeižiančio ar asmenines teises pažeidžiančio turinio ir kitas trečiųjų šalių teises,
- naudotis internetine parduotuve taip, kad netrukdytų jos veiklai, ypač naudojant tam tikrą programinę įrangą ar įrenginius,
- nesiimti tokių veiksmų kaip: neprašytos komercinės informacijos siuntimas ar paskelbimas internetinėje parduotuvėje (šlamštas),
- naudotis internetine parduotuve taip, kad nebūtų nepatogu kitiems klientams ir royalfashion.lt,
- bet kokio turinio, paskelbto internetinėje parduotuvėje, naudojimas tik asmeniniam naudojimui.


IV. Pardavimo sutarties sudarymo tvarka

1. Norėdami sudaryti pardavimo sutartį per internetinę parduotuvę, eikite į svetainę www.royalfashion.lt ir pasirinkite prekes, atlikdami tolesnius techninius veiksmus, remdamiesi Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje esančia informacija.
2. Užsakytas prekes klientas pasirenka pridėjęs jas prie krepšelio.
3. Pateikiant užsakymą - kol nepaspaudžiamas užsakymą patvirtinantis mygtukas – Klientas turi galimybę keisti įvestus duomenis ir pasirinktą prekę. Norėdami tai padaryti, sekite rodomus pranešimus ir svetainėje esančią informaciją.
4. Klientui naudojantis internetine parduotuve pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma pateikto užsakymo suvestinė. Pateikto užsakymo santrauka, be kita ko, apims pasirinktų prekių ar paslaugų aprašymas, bendra kaina ir visos kitos išlaidos.
5. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina priimti Taisyklių turinį, pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus, ir paspausti Užsakymo pateikimą patvirtinantį mygtuką..
6. Parduotuvės svetainėse pateikta informacija apie prekes yra pasiūlymas meno prasme. Civilinio kodekso 66 str. Užsakymo siuntimas Klientui yra valios pareiškimas sudaryti pardavimo sutartį su royalfashion.pl, vadovaujantis Taisyklėmis.
Sutartis laikoma sudaryta, kai Kliento Užsakymas patenka į Internetinės parduotuvės IT sistemą, jei Užsakymas yra suderinamas su Nuostatais.
Sudaręs sutartį Klientas gauna elektroninį laišką, patvirtinantį visus esminius Užsakymo elementus.
7. Pirkimo -pardavimo sutartis sudaryta lenkų kalba, turinys atitinka Reglamentą.

8. Klientai gali bet kuriuo metu susipažinti su šiomis taisyklėmis per nuorodą pagrindiniame svetainės puslapyje www.royalfashion.lt atsisiųskite ir atsispausdinkite.
Užsakymo duomenų ir Bendrųjų sąlygų konsolidavimas, apsauga ir bendrinimas (pardavimo taisykles) vyksta el. paštu. Prisijungę galite peržiūrėti ankstesnius užsakymus savo paskyroje.

9. Parduotuvė pasilieka teisę atšaukti visą Užsakymą ar jo dalį po trijų dienų nuo bandymo susisiekti su Klientu. Užsakymų, apmokėtų išankstinio apmokėjimo forma, atveju nerealizuotos Užsakymo dalies išlaidos grąžinamos į sąskaitą, iš kurios ji buvo apmokėta. Užsakymų su pasirinktu atsiskaitymo būdu pristatymo metu užsakymo kaina sumažinama jo nerealizuota dalimi.

V. Pristatymas

1. Parduotuvė vykdo prekių pristatymą Lietuvoje. Pristatymas vyksta adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą.

2. Užsakytas prekes pristato kurjerių įmonės,
Parduotuvė nenumato galimybės savarankiškai atsiimti įsigytų prekių.

Pristatymo data skaičiuojama nuo momentu siunčia siuntinį iš parduotuvės.
Užsakymų įvykdymas po 16:00 persikelia į kitą dieną

Be to, užsakymo metu bus nurodytos pristatymo išlaidos.

3. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo siuntos siuntimo parduotuvėje momento.

4. Prekių apgadinimas pristatymo metu
Jei pirkėjas perka nuotoliniu būdu, mūsų parduotuvė visada prisiima riziką atsitiktinai sugadinti ar pamesti prekes transportavimo metu. Jei prekės pristatomos su akivaizdžia žala, padaryta transportavimo metu, maloniai prašome kuo greičiau pranešti pristatytojui apie tokį defektą ir susisiekti su mumis. Vėlavimas pateikti tokį skundą ar susisiekti neturi jokio poveikio jūsų įstatyminiams reikalavimams ir jų patenkinimui, ypač jūsų teisėms pagal įstatymų nustatytą garantiją dėl defektų. (pkt. VIII Iš Nuostatų).
Greitesnis pranešimas apie pastebėtą žalą, padarytą vežant, padeda mums pareikšti savo reikalavimus vežėjui ar transporto draudikui.

5. Siuntimo kaina priklauso nuo kurjerių kompanijos pasirinkimo.

6. Parduotuvė informuoja, kad neturi įtakos pristatymo laikui ir 2 punkte nurodytų kurjerių kompanijų darbui.
Iškilus prekių pristatymo problemoms, parduotuvė prašo susisiekti su specialiąja linija.

VI. Kainos ir mokėjimo būdai

Užsisakydami pristatymą, galite pasirinkti mokėjimo būdus:

- atsiskaitymas grynaisiais pristatymo metu

- pervedimas į sąskaitą: PL 50 1050 1025 1000 0090 3258 7488 / ING Bank Śląski / SWIFT: INGBPLPW
- mokėjimas Pay U sistemoje

Parduotuvė pasilieka teisę automatiškai atšaukti neapmokėtus užsakymus per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

VII. Įstatyme numatyta teisė atsisakyti sutarties

1.Tik Klientas, kuris taip pat yra Vartotojas, turi teisę į 14 dienų atsisakymo laikotarpį. Vartotojas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 valandų nenurodydamas jokios priežasties.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

Kad įvykdytumėte sutarties nutraukimo terminą, pakanka atsiųsti informaciją apie tai, kaip pasinaudojate savo teise atsisakyti sutarties prieš terminą atsisakyti sutarties, y., 14 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
Vartotojas privalo pristatyti grąžinamas prekes be fizinių ir teisinių trūkumų.

2.Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, nedviprasmišku pareiškimu praneškite mums apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. (pvz., laiškas, išsiųstas paštu arba el).

Taip pat galite užpildyti ir pateikti atsisakymo formą ar bet kurį kitą nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu būdu mūsų svetainėje royalfashion.lt. Jei pasinaudosite šia galimybe, mes nedelsdami patvarioje laikmenoje atsiųsime jums patvirtinimą, kad gausite informaciją apie sutarties nutraukimą (pavyzdžiui, el).

3. Norėdami atsisakyti sutarties, užpildykite sutarties atsisakymo formą. Prašome užpildyti visus laukus.

4.Kad įvykdytumėte sutarties nutraukimo terminą, pakanka atsiųsti informaciją apie tai, kaip pasinaudojate savo teise atsisakyti sutarties prieš terminą atsisakyti sutarties/ pasinaudoti teise grąžinti prekes parduotuvėje royalfashion.lt.

5.Asmenys, kurie perka prekes dėl savo verslo veiklos ir papildomai prašo PVM sąskaitos faktūros, negali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise.

6.Mes galime sulaikyti kompensaciją, kol negausime prekės arba kol nebus pateikti jos grąžinimo įrodymai, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta pirmas.


7. Vartotojas privalo pristatyti grąžinamas prekes be fizinių ir teisinių trūkumų.


8. Dėžutėje su grąžinama preke turi būti užpildyta atsiėmimo forma.
Taip pat rekomenduojame pridėti fiskalinį kvitą, išduotą parduodant prekę
-tuo pat metu norime jus informuoti, kad kvito pridėjimas nėra privalomas.

9. Ryšium su grynųjų pinigų apyvarta parduotuvėje royalfashion.lt- Parduotuvė pasilieka teisę neimti grynųjų pinigų pristatymo metu.

Pasitraukimo iš sutarties pasekmės
Jei atsisakysite šios sutarties, grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jūsų pasirinkto pristatymo būdo, išskyrus pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo datos, kurioje Klientas pareiškė pasinaudojęs teise atsisakyti sutarties.

Grąžinamų prekių išlaidos grąžinamos į sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas arba į kurią buvo sumokėta atiduotas sutarties atsisakymo forma, banko sąskaitos numeris/ pirkėjo balansas parduotuvėje royalfashion.lt.
Mes galime sulaikyti kompensaciją, kol negausime prekės arba kol nebus pateikti jos grąžinimo įrodymai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Grąžinti siuntimo išlaidas (remiantis teise atsisakyti sutarties) parduotuvėje esančias prekes apmoka Pirkėjas.
Parduotuvė taip pat pasilieka teisę nerinkti siuntų, siunčiamų į surinkimo punktus.

Gerbiamas kliente, tuo metu, kai naudojatės parduotuvės siuntiniais (ši parinktis prieinama tik parduotuvėje užsiregistravusiems pirkėjams, kurie pirko kaip prisijungę klientai).
Mes nesiunčiame kurjerio atgalinėms siuntoms.

TEISĖ ATŠAUKTI SUTARTIES ( TEISĖ GRĮŽTI) PARDUOTUVĖJE ROYALFASHION.LT

Pagal galiojantį įstatymą dėl nuotolinės prekybos sutarčių vartotojas turi 14 dienų grąžinti teisę atsisakyti sutarties.
Tuo pačiu metu Parduotuvė savanoriškai pratęsia šį laiką iki 365 dienų, neribodama įstatymais nustatytos 14 dienų teisės atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties..

Teisė grąžinti parduotuvę baigiasi 365 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

Kad įvykdytumėte sutarties nutraukimo terminą, pakanka atsiųsti informaciją apie tai, kaip pasinaudojate savo teise atsisakyti sutarties prieš terminą atsisakyti sutarties, ty 365 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
Vartotojas privalo pristatyti grąžinamas prekes be fizinių ir teisinių trūkumų.

Norėdami pasinaudoti 365 dienų teise atsisakyti sutarties, nedviprasmišku pareiškimu praneškite mums apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. (pvz., laiškas, išsiųstas paštu arba el).

Taip pat galite užpildyti ir pateikti atsisakymo formą ar bet kurį kitą nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu būdu mūsų svetainėje royalfashion.lt. Jei pasinaudosite šia galimybe, mes nedelsdami patvarioje laikmenoje atsiųsime jums patvirtinimą, kad gausite informaciją apie sutarties nutraukimą (pavyzdžiui, el).
Kad laikytumėtės sutarties atsisakymo termino, jums pakanka atsiųsti informaciją apie tai, kaip pasinaudojama teise atsisakyti sutarties prieš terminą atsisakyti sutarties / pasinaudoti teise grąžinti prekes parduotuvėje royalfashion.lt.

Asmenys, kurie perka prekes dėl savo verslo veiklos ir papildomai prašo PVM sąskaitos faktūros, negali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise.

Mes galime sulaikyti kompensaciją, kol negausime prekės arba kol nebus pateikti jos grąžinimo įrodymai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Vartotojas privalo pristatyti grąžinamas prekes be fizinių ir teisinių trūkumų.

Ryšium su grynųjų pinigų apyvarta parduotuvėje royalfashion.lt- Parduotuvė pasilieka teisę neimti grynųjų pinigų pristatymo metu.

Pasitraukimo iš sutarties pasekmės
Atsisakius šios sutarties, grąžiname visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas(išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jūsų pasirinkto pristatymo būdo, o ne pigiausio mūsų siūlomo įprasto pristatymo būdo), nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Klientas pareiškė pasinaudojęs teise atsisakyti sutarties.

Grąžinamų prekių išlaidos grąžinamos į sąskaitą, iš kurios buvo sumokėtas užsakymas arba į kurią buvo sumokėta podany na atsisakymo forma, kliento banko sąskaitos numeris / likutis parduotuvėje royalfashion.lt.
Mes galime sulaikyti kompensaciją, kol negausime prekės arba kol nebus pateikti jos grąžinimo įrodymai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Grąžinamų prekių (pagrįstų teise atsisakyti sutarties) pristatymo į Parduotuvę išlaidas apmoka Pirkėjas.
Parduotuvė taip pat pasilieka teisę nerinkti siuntų, siunčiamų į surinkimo punktus.

Mes nesiunčiame kurjerio atgalinėms siuntoms.

Ryšium su grynųjų pinigų apyvarta parduotuvėje royalfashion.lt- Parduotuvė pasilieka teisę neimti grynųjų pinigų pristatymo metu.


VIII. Skundai dėl Prekių

Taikoma Klientui, kuris yra Vartotojas:
Esame įpareigoti pristatyti prekes be defektų. Įstatyminis atsakomybės įstatymas už parduotos prekės trūkumus (garantija už defektus) taikomas tiek, kiek nurodyta str. 556 ir str. 556[1]-556[3] ir vėlesnis Civilinis kodeksas.

Galima pateikti skundus:
- raštu adresu: Lithuanian National Post, Erdvės g. 68, Ramuciai, Kaunas.
- paštu adresu: info@royalfashion.lt.
- per skundo formą, kuri pasiekiama prisijungus prie Kliento paskyros Parduotuvėje

Naudodamiesi garantijos teisėmis - jei manome, kad reikia išnagrinėti skundą, esate įpareigotas pristatyti nekokybiškas prekes aukščiau nurodytu pašto adresu. Jei dėl prekių rūšies ar jų įrengimo būdo prekių pristatymas būtų nepaprastai sunkus, jūs privalote jas pateikti mums toje vietoje, kur jos yra. Mes įsipareigojame nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo, atsakyti į skundą. Mes esame atsakingi už garantiją, jei per dvejus metus nuo prekės pristatymo jums dienos aptinkamas fizinis defektas. Tuo atveju,
kai pardavimo objektas yra naudotas kilnojamasis daiktas, atsakomybė pagal garantiją yra vieneri metai nuo jo išleidimo dienos.

Sugedusios prekės pirmiausia gali būti suremontuotos arba pakeistos, tačiau jei parduotuvė neatitinka nė vienos iš galimybių, Vartotojas gali kreiptis dėl Prekės su trūkumais kainos sumažinimo. esant nežymiems defektams arba atsisakyti pardavimo sutarties, jei yra esminių Prekių defektų.
Reikšmingumo pobūdis tikrinamas priklausomai nuo nustatytų faktų.

Rekomenduojama pateiktame skunde (1) teikiant informaciją apie skundo dalyką, ypač apie defekto tipą ir datą; ir (2) skundą pateikusio asmens kontaktinių duomenų pateikimas - tai palengvins ir pagreitins parduotuvės skundo nagrinėjimą.

Ankstesniame sakinyje pateiktos rekomendacijos yra tik neprivalomos gairės ir jokiu būdu neturi įtakos skundų veiksmingumui
nepateikdamas rekomenduojamos informacijos.

Sandorio išlaidos grąžinamos banko pavedimu. Jei mokama kita mokėjimo sistema, pvz., PayU/Tpay ar PayPal, operacijos atliekamos sąskaitos numeriu, iš kurio buvo gautas mokėjimas.
Kitais atvejais - formoje ir atsiėmimo protokole nurodytu sąskaitos numeriu.

Skundai nagrinėjami individualiai kiekvienam užsakymui.

Skundai gali būti atmesti dėl:

- Užsakytų ir gautų prekių išvaizdos skirtumas, kuris atsiranda dėl skirtingo Kliento monitoriaus parametrų nustatymo,
w szczególności różnicy w barwach i odcieniach
- klijų pėdsakai
- natūralus avalynės susidėvėjimas (pvz., padai, kulnai, pamušalai)
- mechaniniai pažeidimai (sumušimai, įbrėžimai)
- žala, atsiradusi dėl netinkamo batų prigludimo prie pėdos
- padarytą žalą nuo netinkamo naudojimo ir priežiūros.

Tačiau parduotuvė informuoja, kad visi pranešimai apie skundus yra tikrinami individualiai, o aukščiau pateiktos skundo atmetimo priežastys yra tik pavyzdžiai.

Dėl kategorijos produktų: OUTLET parduotuvėje Pirkėjas neturi teisės į pretenzijas pagal garantiją dėl prekių, apie kurias Pirkėjas buvo informuotas prieš pirkimą, trūkumų - str. Civilinio kodekso 557 straipsnio 1 dalis.

Taikoma Klientui, kuris taip pat nėra Vartotojas:
Pirkimo -pardavimo sutarties, sudarytos su Klientu, kuris taip pat nėra Vartotojas, atveju. Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad internetinės parduotuvės atsakomybė pagal prekių garantiją yra atmesta. Ši išimtis yra neveiksminga, jei apgaulingai slepiami Prekių trūkumai.

IX. Papildomos garantijos parduodant prekes parduotuvėje
Royalfashion.lt nėra Prekių gamintojas ir nesuteikia papildomos garantijos parduodamiems gaminiams. Gamintojas gali būti atsakingas pagal garantiją už parduotas Prekes pagal garantijos kortelėje nurodytas sąlygas ir laikotarpį. Jei garantijos dokumente tokia galimybė numatyta, Klientas taip pat gali pateikti pretenzijas dėl garantijos tiesiogiai įgaliotam aptarnavimo centrui, kurio adresas yra nurodytas garantinėje kortelėje. Garantija neatmeta, neriboja ir nesustabdo Kliento teisių, kylančių iš nuostatų dėl garantijos dėl parduotos prekės trūkumų.


X. Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo
1. Royalfashion.lt imasi veiksmų, kad užtikrintų tinkamą internetinės parduotuvės veikimą tiek, kiek tai lemia dabartinės techninės žinios, ir įsipareigoja pašalinti
bet kokius pažeidimus, apie kuriuos klientai pranešė per protingą laiką.
2. Klientas gali pranešti mums apie bet kokius Internetinės parduotuvės svetainės veikimo pažeidimus ar sutrikimus. Praneškite apie pažeidimus, susijusius su Parduotuvės veikimu, el. Paštu šiuo adresu: info@royalfashion.lt
3. Skunde dėl pažeidimų, susijusių su internetinės parduotuvės svetainės veikimu, nurodykite pažeidimo tipą ir datą.
4. Mes įsipareigojame nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo, atsakyti į skundą.

XI. Neteisminiai skundų ir žalos atlyginimo būdai

1. Atminkite, kad yra galimybių naudoti neteisminius skundų nagrinėjimo metodus
ir žalos atlyginimas. Jų naudojimas yra savanoriškas ir gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei abi ginčo šalys su tuo sutinka.
- Vartotojas gali prašyti, kad prekybos inspekcija pradėtų procedūrą dėl vartotojų ginčų dėl sudarytos pardavimo sutarties sprendimo ne teisme., pagal str. Gruodžio 15 d. Akto dėl prekybos inspekcijos 36 str (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Vartotojas taip pat gali kreiptis dėl ginčo dėl sudarytos Pardavimo sutarties, kad jį išnagrinėtų nuolatinis arbitražo teismas, veikiantis atitinkamoje Prekybos inspekcijos vaivadijos inspekcijoje., pagal str. 2000 m. Gruodžio 15 d. Akto dėl prekybos inspekcijos 37 p (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Europos Komisija taip pat suteikia platformą vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimui internetu (platform ODR). Jį galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Išsami informacija apie vartotojų ginčų sprendimą, įskaitant galimybę vartotojui naudotis neteisminėmis skundų nagrinėjimo priemonėmis, žalos atlyginimo ir prieigos prie šių procedūrų taisyklių galima rasti Prekybos inspekcijos provincijos inspekcijų biuruose ir svetainėse bei interneto adresu: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
3. Informuojame, kad mes įsipareigojame naudoti ginčų sprendimą ne teismo tvarka
su vartotojais, kaip apibrėžta 2016 m. rugsėjo 23 d. Akte dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme. Subjektas, įgaliotas spręsti ginčus ne teisme royalfashion.lt a Vartotojas yra: Prekybos inspekcijos provincijos inspektorius, adresu: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136. Vartotojas gali pateikti prašymą šiam subjektui
dėl proceso dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme pradėjimo.

XII. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra Royal Fashion Vipol sp. z o. o. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa e-mail: admin@royalfashion.pl. Administratorius nepaskyrė duomenų apsaugos inspektoriaus. Klausimais, susijusiais su jūsų duomenimis, prašome kreiptis telefono numeriu +48 513 234 655.

2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:

 • siekiant sudaryti ir įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartį pagal str. 6 ust. 1 b RODO,
 • siekiant išsiųsti Naujienlaiškį sutikimo ir str. 6 ust. 1 a RODO,
 • taip pat rinkodaros tikslais, t. y. pardavimų didinimui, pvz., taikant rekomendacinius algoritmus, pagal 1 str. 6 ust. 1 f RODO.

3. Teisėtus interesus rinkodaros srityje visų pirma sudaro:

 • atliko ribotą profiliavimą QuarticOn S.A. m. in. debesų kompiuterijoje, būdinga internetinės parduotuvės (toliau - Platforma) veiklai, siekiant naudotis vadinamąja. rekomendaciniai algoritmai; kitaip tariant, mes patarsime, kurie panašūs į jau įsigytus produktus vis tiek galėtų jus sudominti, arba mes norėtume, kad jums būtų įdomu,
 • naudojant Facebook ir Google paslaugas kaip bendrus asmens duomenų valdytojus, jei prisijungiate prie mūsų parduotuvės per šias paslaugas arba esate mūsų gerbėjų puslapyje ar Instagram Royalfashion.lt; visų pirma, prisijungdami pirkdami per „Facebook“ ar „Google“, jūs atskleidžiate savo asmeninius duomenis šioms įmonėms ir įgalinate jas tvarkyti tiek, kiek to reikalauja jų privatumo politika.

4. Teisėti interesai taip pat apima jūsų asmens duomenų atskleidimą teisinėms tarnyboms, siekiant užtikrinti mūsų parduotuvės atitiktį įstatymams, t.y. siekiant įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumo principą, nustatytą BDAR.

5. Duomenys yra bendrinami:

 • Platformos tinkamam pardavimo sutarties vykdymui ir aukščiau aprašytiems rinkodaros tikslams,
 • Facebook, Google yra jūsų asmeninių duomenų, kurių vienas iš administratorių esame, administratoriai, jei prisijungiate prie mūsų parduotuvės per šių įmonių paslaugas; šiuo atveju jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal jų privatumo politiką, taip pat tam tikru mastu JAV, kur, remiantis Europos Komisijos sprendimu, yra pakankamas jūsų duomenų apsaugos lygis,
 • bendrovė QuarticOn S.A., kuri, remiantis AI technologija, padeda mums pasiūlyti jums įdomių produktų,
 • kurjerių įmonės pagal dabartinį pristatymo variantų sąrašą, iš kurio „Poczta Polska“ perduoda jūsų duomenis už ES ribų, ty į JAV, kur, remiantis Europos Komisijos sprendimu, yra pakankamas jūsų duomenų apsaugos lygis - už tinkamą pirkimo -pardavimo sutarties įvykdymą pagal įsipareigojimą nešiotis,
 • buhalterinės paslaugos, kad pirkimo -pardavimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta,
 • teisines paslaugas, kad užtikrintume mūsų veiklos įstatymų laikymąsi.

6. Duomenis saugosime pirkimo -pardavimo sutarties galiojimo metu ir trejus metus nuo jos įvykdymo, kaip mes, kaip administratorius. Pirmiau minėti bendri duomenų valdytojai ar duomenų tvarkytojai saugo asmens duomenis laikotarpius, atsirandančius dėl jų veiklos specifikos, pvz., Apskaitos paslaugos - viešosios teisės gautinų sumų apribojimo laikotarpius ir archyvavimo įsipareigojimų, teisinių paslaugų trukmę - trejus metus nuo bendradarbiavimo su mumis, Facebook, Google, kurjerių kompanijomis nutraukimas - laikotarpiams, atsirandantiems dėl jų privatumo politikos. QuarticOn S.A. tvarko duomenis, kol mes su juo nenutraukiame sutarties ar jos galiojimo pabaigos.

7. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą ar perduoti. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui. Jei sutinkate su informacinio biuletenio siuntimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, t. Y. Atsisakyti naujienlaiškio.

8. Asmens duomenų pateikimas nėra įstatyminis reikalavimas, tačiau būtina sudaryti ir įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartį. Jei asmens duomenys nepateikiami, pardavimo sutartis negali būti sudaryta ir įvykdyta. Ribotas profiliavimas - rekomendaciniai algoritmai - šiuo metu yra rinkos standartas, tačiau jei nenorite, kad tai įvyktų jums, galite jį apriboti, neįtraukdami slapukų rinkinio į savo žiniatinklio naršyklės nustatymus. Šis ribotas profiliavimas nėra mūsų sprendimų pagrindas, kaip apibrėžta str. 22 sek. 1 ir 4 BDAR.

9. Asmens duomenys, ypač el. Pašto adresas ir užsakymo numeris, perduodami Trusted Shops GmbH, kad per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo išsiųstų klientų pasitenkinimo užklausą ir suteiktų klientui teises, susijusias su sandorį.

XIII. Baigiamosios nuostatos

1. Teismas, turintis jurisdikciją spręsti ginčus su vartotojais, yra teismas, turintis jurisdikciją taikytinoms Civilinio proceso kodekso nuostatoms.
2. Bet kokių ginčų, kylančių tarp jų, sprendimas royalfashion.lt o Klientas, kuris nėra Vartotojas, yra pavaldus teismui, kurio jurisdikcijai priklauso mūsų buveinė.
3. Tais atvejais, kuriems šie reglamentai netaikomi, taikomos taikytinos teisės nuostatos, ypač 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso akto nuostatos (vienodas tekstas,
z 2014, poz. 121 z późn. zm.)ir 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisių (2014 m. leidinys „Teisės aktai“, 827 punktas). Jei šios taisyklės prieštarauja klientų teisėms ir nuostatoms, kylančioms iš bendrai taikomų nuostatų, taikomos bendrai taikomos Lenkijos teisės nuostatos.

IdoSell Trusted Reviews
4.61 / 5.00 67 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-03-19
ok
2023-10-26
Greitai vykdomi užsakymai,kokybiškos prekės.Rekomenduoju!
pixel